Управління, інші підрозділи

Управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг

90600, м. Рахів, вул. Вербник, 2

 
Спасюк Марія Юріївна
начальник управління
тел. (03132) 2-51-65
 
Основними завданнями управління є: 
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;
 • забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім'ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок,  протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;
 • призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 • організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;
 • розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;
 • забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;
 • здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;
 • розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

Про перейменування управління соціального захисту населення Рахівської районної державної адміністрації

 

Фінансове управління
90600, м. Рахів, вул. Миру, 1

rakhiv-rfu@carpatia.gov.ua

Рогожан Роман Іванович
начальник управління
тел. (03132) 2-24-87

Основними завданнями управління є:

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;
 • складання розрахунків до проекту місцевого бюджету, підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району.

Положення про фінансове управління Рахівської районної державної адміністрації

Про внесення змін до розпорядження 05.02.2018 № 27 „Про  затвердження Положення про фінансове управління Рахівської районної державної адміністрації”

 

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та інфораструктури
90600, м. Рахів, вул. Миру, 1

arch@rakhiv-rda.gov.ua

infra@rakhiv-rda.gov.ua

Боднарчук Олександр Вікторович
начальник відділу
тел. (03132) 2-15-56
тел. (03132) 2-56-46

Основними завданнями відділу є: 

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
 • забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури норм і правил забудови населених пунктів, здійснення контролю за їх реалізацією;
 • забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства насамперед щодо організації і здійснення заходів з його реформування;
 • забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, здійснення контролю за їх дотриманням.

Положення про відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та інфраструктури Рахівської районної державної адміністрації

 

Відділ  освіти
90600, м. Рахів, вул. Миру, 1
 
Севч Оксана Іванівна
начальник відділу
(03132) 2-23-39

Основними завданнями відділу є:

 • реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;
 • створення умов для реалізації права громадян на отримання повної середньої освіти;
 • здійснення управління державними навчальними закладами, зміцнення їх матеріальної бази.

Положення про відділ освіти Рахівської районної державної адміністрації

 

Відділ культури, молоді, спорту та туризму
90600, м. Рахів, вул. Миру, 1

kultura@rakhiv-rda.gov.ua

Шепета Володимир Леонідович
начальник відділу
(03132) 2-14-38

Основними завданнями відділу є:

 • забезпечення реалізації на території району державної політики з питань охорони культурної спадщини;
 • створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфрастуктури у сфері культури та мистецтва, організація її матеріально-технічного забезпечення.

Положення про відділ культури, молоді, спорту та туризму Рахівської районної державної адміністрації

 

Сектор оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
90600, м. Рахів, вул. Миру, 1

civil@rakhiv-rda.gov.ua

Івасюк Мирослава Карлівна
завідувач сектору
(03132) 2-56-08

Основним завданнями сектору є: 

 •  реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню та ліквідації їх наслідків.

Положення про сектор оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Рахівської районної державної адміністрації

 

Архівний відділ
90600, м. Рахів, вул. Миру, 34

arhiv@rakhiv-rda.gov.ua

Микуляк Марія Олексіївна

начальник відділу
(03132) 2-10-07

Основними завданнями відділу є:

 • реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;
 • координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними  особами  приватного права (далі – приватні  архіви), з питань архівної справи та діловодства;
 • внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання, використання відомостей, що в них містяться;
 • здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Положення про архівний відділ Рахівської районної державної адміністрації

Про внесення змін до Положення про архівний відділ Рахівської районної державної адміністрації

 

Служба у справах дітей
90600, м. Рахів, вул. Миру, 1

ssd@rakhiv-rda.gov.ua   

Кокіш Олена Павлівна
начальник служби
(03132) 2-53-52

Основними завданнями служби є:

 • реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;
 • визначення пріоритетних напрямів у справі неповнолітніх, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх на відповідній території;
 • надання статусу дитині-сироті та дитині, позбавленої батьківського піклування, влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, із захисту особистих, майнових та житлових прав дітей.

Положення про службу у справах дітей Рахівської  районної державної адміністрації

Відділ цифрового розвитку, організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

ОЛАШИН Мирослава Олександрівна
начальник відділу
тел.

Основними завданнями відділу є:

 

 

Сектор з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації

90600, м. Рахів, вул. Миру, 1

rejestr@rakhiv-rda.gov.ua

cnap@rakhiv-rda.gov.ua

завідувач сектору
тел. (03132) 2-56-00

тел. (03132) 2-52-79

Основними завданнями сектору є:

 • організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 • розробка та впровадження заходів для спрощення механізмів і скорочення термінів отримання в відповідних установах документів дозвільного характеру;
 • забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;
 • прийому та видачі документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
 • ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Положення про сектор з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Рахівської районної державної адміністрації

 

Остання зміна сторінки: 25-06-2021 12:28