Апарат Рахівської РДА

Керівник апарату Рахівської районної державної адміністрації

ВАЙНАГІЙ Олена Миколаївна
тел. (03132) 2-50-26

Апарат очолює керівник апарату, який відповідно до Закону України „Про державну службу” здійснює повноваження керівника державної служби в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Керівник апарату відповідно до законодавства:

 • здійснює керівництво апаратом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у апараті районної державної адміністрації;
 • контролює підготовку та погоджує шляхом візування проекти розпоряджень голови райдержадміністрації;
 • видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно – правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвіджомчий характер підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції в Закарпатській області;
 • розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису апарату районної державної адміністрації;
 • вживає заходів щодо забезпечення захисту інтересів райдержадміністрації в судах.

Положення про апарат районної державної адміністрації

 

Відділ діловодства, організаційної роботи та звернень громадян

ВАСИЛЬОВКА Вікторія Степанівна
начальник відділу
тел. (03132) 2-56-44

E-mail: admin@rakhiv-rda.gov.ua

Основними завданнями відділу є:

 • забезпечення чіткої організації діловодства в апараті райдержадміністрації;
 • спрощення процедур отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
 • друкування і розмноження рішень, розпоряджень та інших документів районної державної адміністрації, своєчасне доведення їх до виконавців, видача у необхідних випадках копій, довідок.

тел. (03132) 2-56-43

 • здійснення організаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації;
 • підготовка планів роботи райдержадміністрації (річний, квартальний, тижневий план-календар основних заходів), планів роботи апарату райдержадміністрації, узагальнення матеріалів про хід їх виконання;
 • проведення організаційних заходів з підготовки та проведення засідань колегії райдержадміністрації, нарад при голові райдержадміністрації, керівнику апарату;
 • контроль у межах своїх повноважень органів місцевого самоврядування та надання консультативно-методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

тел. (03132) 2-24-56 

 • здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами та органами місцевого самоврядування актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації та за станом з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

тел. (03132) 2-51-57

 • політичний моніторинг, аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади ;
 • забезпечення відкритості формування і реалізації економічної та соціальної політики держави, відповідних актів районної державної адміністрації;
 • розгляд пропозицій, заяв і скарг, отриманих поштою та на особистому прийомі, організація прийому відвідувачів;
 • забезпечення доступу до публічної інформації.

Положення про відділ діловодства, організаційної роботи та звернень громадян

Інструкція з діловодства в Рахівській районній державній адміністрації

 

Відділ персоналу та правового забезпечення

ВАКАНСІЯ
начальник відділу
тел. (03132) 2-50-31

Основними завданнями відділу є:

 • реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;
 • здійснення аналітичної, організаційної роботи з кадрового менеджменту;
 • задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
 • прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, а також забезпечення їх безперервного навчання.
 • організація та забезпечення правильного застосування актів законодавства, інших нормативних документів;
 • перевірка відповідності законодавству проектів розпоряджень, інших актів, що подаються на підпис голови райдержадміністрації, візує їх;
 • вносить в районне управління юстиції на державну реєстрацію нормативно-правові акти райдержадміністрації, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.

Положення про відділ персоналу та правового забезпечення

 

Відділ фінансового та ресурсного забезпечення

ГОРАН Мар'яна Михайлівна
начальник відділу
тел. (03132) 2-56-42

Основними завданнями відділу є:

 • здійснення матеріально-технічного і господарсько-побутового забезпечення діяльності райдержадміністрації;

Положення про відділ фінансового та ресурсного забезпечення апарату

 

Спеціаліст з питань протидії корупції та режимно-секретної роботи

БОГАЧУК Василь Володимирович 
завідувач сектору
тел. (03132) 2-51-50

Основними завданнями спеціаліста є:

 • забезпечення взаємодіїї, координації та сприяння діяльності правоохоронних, контролюючих та інших державних органів району, розробки рекомендацій щодо тактики протидії проявам корупції та організованій злочинності в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • здійснення аналізу виконання законів, указів Президента України та рішень уряду з питань діяльності виконавчої влади по утвердженню законності.

Остання зміна сторінки: 15-04-2020 12:59