ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах!

Організатор перевезень - Рахівська районна державна адміністрація, робочий орган - ПП ,,Мукачівське АТПП”.

Конкурс проводиться відповідно до Закону України ,,Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України ,,Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування” № 1081 від 03.12.2008 року, розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації від 25.06.2015 року № 146

Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень та вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів в районі.

Об’єктом конкурсу вважається кожний окремий приміський маршрут загального користування, що не виходить за межі території району (до 50 км).

Об’єкти конкурсу і їх основні характеристики:

№ маршруту: 287, 293

Назва маршруту (найменування кінцевих зупинок): Рахів- Луги; Рахів - Ясіня

Протя­ жність марш­ руту (км): 24,5; 32

Кіль­кість оборо­тних рейсів: 1; 1

Кількість автобусів: 1; 1

Періодичність виконання перевезень: 1-7 Згідно з розкладом руху; 1-5 Згідно з розкладом руху

Режим руху та інтервал: звичайний

Пасажиромісткість: від 22

УМОВИ

конкурсу із визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних

маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

1. Ці Умови конкурсу із визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району (далі - Умови), розроблено відповідно до Законів України „Про автомобільний транспорт”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176, зі змінами та доповненнями, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 (зі змінами та доповненнями) (далі - Порядок проведення конкурсу), Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 р.№ 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 р. за № 499/13766 (зі змінами та доповненнями) і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені переможцями на відповідному об'єкті конкурсу.

2. Організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Рахівського району, є Рахівська районна державна адміністрація (далі - Організатор).

3. Конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Рахівського району (далі - внутрішньорайонні маршрути), проводяться відповідно до вимог Закону України „Про автомобільний транспорт” та Порядку проведення конкурсу, інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговування.

4. Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

5. Ці Умови є обов'язковими для членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Рахівського району, та перевізників-претендентів.

6. Об’єктом конкурсу є маршрути (рейси), які входять до затвердженого Організатором переліку приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Рахівського району, що визначені (додається).

7. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на приміських автобусних маршрутах загального користування, має відповідати таким критеріям:

  1. для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 р.№ 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 р. за № 499/13766, зі змінами та доповненнями, на приміських маршрутах - автобусів категорій М2 та МЗ. Клас автобусів на приміських маршрутах - А,В,І,II,III.
  2. рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

8. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.         

9. Для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Рахівського району, перевізник- претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних автобусів, яка відповідно становить 10 відсотків.

10. Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних автотранспортних засобів, які пропонуються для обслуговування маршруту.

11. На кожному об'єкті конкурсу, забезпечується робота не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Вказаний спеціальний транспорт має виконувати не менше одного рейсу на кожному приміському маршруті в усі дні роботи транспорту.

12. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів на 5 років, у разі відсутності в нього автотранспортних засобів, що відповідають Умовам - на 1 рік.

13. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством.

14.  До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081.

Подання документів для участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає окремо щодо кожного об’єкта конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України ,,Про автомобільний транспорт”, за формою згідно з додатками 1-4 постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 та додатками, що вказані у заяві, а саме:

1) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів або витяг з Реєстру державної служби України з безпеки на транспорті;

2) заява на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (додаток 1 в редакції постанови КМУ від 07.02.2018 року №180 ,,Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” – далі Постанова);

3) анкета про участь у конкурсі відповідно до пунктів 1,2 (додаток 4 до Постанови);

4) відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті разом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності (додаток 2 до Постанови);

5) відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, інформація про планову вартість проїзду за пасажиро-кілометр (додаток 3 до Постанови);

6) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

7) копія свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються для використання на маршруті;

8) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повній квартал;

9) наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху транспортного законодавства, ліцензійних умов.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах):

  • конверт (пакет) з позначкою 1", який містить документи для участі в конкурсі.
  • конверт (пакет) з позначкою " 2", який містить заяву з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент (відкривається під час засідання конкурсного комітету).

Документи на конкурс подаються до Рахівської районної державної адміністрації (робочому органу) за адресою: м. Рахів, вул. Миру, 1, каб. 17, Контактні телефони: (03132) 2-56-46; 050-925-53-23; 050-942-44-09 з 10:00 до 17:00.

Порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу

Для довідок з питань проведення конкурсу та інформації про об’єкт конкурсу звертатись по телефону (03132) 2-56-46; 050-925-53-23; 050-942-44-09 з 10:00 до 17:00 або за адресою: райдержадміністрація, м. Рахів, вул. Миру, 1, каб. 17.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі

Термін подачі документів - 30 календарних днів з моменту опублікування даного оголошення в засобах масової інформації, до 18:00 год. 24.02.2020 року.

Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі

Рахівська районна державна адміністрація за адресою: м. Рахів, вул. Миру, 1, каб. 17, тел.: (03132) 2-56-46; щодня з 08:30 до 17:30 крім вихідних та святкових днів.

Відповідальна особа за прийом документів - Балога Іван Васильович (робочий орган - ПП «Мукачівське АТПП»), тел. 050-925-53-23; 050-942-44-09 з 10:00 до 17:00.

Місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі

Умови конкурсу, бланки заяв та анкет можна отримати у Рахівській районній державній адміністрації (робочий орган) за адресою: м. Рахів, вул. Миру, 1, каб. 17, тел.: (03132) 2-56- 46; щодня з 08:30 до 17:30 крім вихідних та святкових днів.

Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету

Проведення конкурсу відбудеться 06.03.2020 р. о 10 годині к. ч. в приміщенні малого залу адмінбудівлі Рахівської райдержадміністрації за адресою: м. Рахів, вул. Миру, 1. кабінет № 1.

Розмір плати за участь у конкурсі

Розмір плати за участь в конкурсі встановлено в розмірі 3297,00 грн. згідно з кошторисом, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.06.2015 р.  № 146.

Отримувач коштів: ПП «Мукачів - АТПП», ЕДПРОУ/ДРФО 34563764, Приватбанк Закарпатське РУ, МФО 312378, р/р 26006053907123.

Призначення платежу: за участь в конкурсі з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Рахівського району (дата проведення конкурсу).

Перевізник - претендент, який бере участь в конкурсі вносить плату за кожний об'єкт конкурсу (маршрут) окремо.

Перевізникам - претендентам, які не стали переможцями конкурсу або не допущені до участі в конкурсі плата за участь у конкурсі, не повертається.

Телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу

 

Для довідок з питань проведення конкурсу та інформації про об’єкт конкурсу звертатись по телефону (03132) 2-56-46; 050-925-53-23; 050-942-44-09, з 10:00 до 17:00.

Остання зміна сторінки: 22-01-2020 12:57