Що таке державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і для чого вона потрібна?

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державна реєстрація покликана забезпечити охорону та захист прав та законних інтересів власників, користувачів нерухомого майна шляхом створення додаткових гарантій для них. Лише зареєстровані права мають юридичну силу перед іншими (третіми) особами, а зареєструвати за собою права на нерухомість може лише особа, якій вони належать згідно з дійсними документами, які відповідають вимогам чинного законодавства.

Обов'язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам,  державі в  особі  органів, уповноважених управляти державним майном, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним організаціям, іноземним державам, а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування, а саме:

 • право власності;
 • право володіння;
 • право користування (сервітут);
 • право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
 • право забудови земельної ділянки (суперфіцій);
 • право господарського відання;
 • право оперативного управління;
 • право постійного користування та право оренди земельної ділянки;
 • право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами;
 • іпотека;
 • довірче управління майном;
 • інші речові права відповідно до закону;
 • податкова застава, предметом якої є нерухоме майно;
 • інші обтяження.

Під нерухомим майном, речові права на яке підлягають державній реєстрації, розуміються:

 • земельні ділянки;
 • підприємство як єдиний майновий комплекс;
 • житловий будинок;
 • будівля, споруда або їх окремі частини;
 • квартира;
 • житлове та нежитлове приміщення.

     Державна реєстрація прав є обов’язковою, оскільки відповідно до Цивільного кодексу України (статті 331 та 334) та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (стаття 3) права на нерухоме майно та їх обтяження, як і підлягають державній реєстрації відповідно до закону, виникають з моменту такої реєстрації.

 

Головний спеціаліст сектору державної

реєстрації речових прав на нерухоме

майно реєстраційної служби

Рахівського районного управління юстиції                                                                           Н.Ю. Федірцан

Остання зміна сторінки: 13-08-2013 14:35