Лісова та деревообробна галузі

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи лісової галузі за 2012 рік

 

За звітами держлісгоспів району за 2012 рік, у районі визначено до рубок лісосічний фонд в розмірі 329 364 м3, в тому числі – головне користування 137 414 м3, рубки формування і оздоровлення – 191 950 м3. Тобто,

питома вага рубок формування і оздоровлення складає більшу частину –  58,3%.

В загальному, враховуючи як рубки ГК так і рубки формування і оздоровлення, ситуація наступна:

 

Назва підприємства

Відпущено, м3

Заготовлено, м3

Необхідно освоїти,

м3

Рівень освоєння,

%

ВСЬОГО поДП „Рахівське ЛДГ”

135 109

120 226

14 883

89,0

ВСЬОГО поДП „Ясінянське ЛМГ”

99 777

83241

16536

83,4

ВСЬОГО поДП „В.Бичківське ЛМГ”

94 478

91 931

2 547

97,3

РАЗОМ

329 364

295 398

40 929

87,6

Тобто, на ДП „Рахівське ЛДГ” припадає 41,0% всього виділеного лісфонду, ДП „Ясінянське ЛДГ” – 30,3% та ДП „В.Бичківське ЛМГ” – 28,7%.

По головному користуванню ситуація наступна:

Назва підприємства

Відпущено, м3

Заготовлено, м3

Залишилось не освоєно,

м3

Рівень освоєння,

%

ВСЬОГО по

ДП „Рахівське ЛДГ”

52 791

46 613

6178

88,3

ВСЬОГО по

ДП „Ясінянське ЛМГ”

43 889

38 293

5 596

87,2

ВСЬОГО по

ДП „В.Бичківське ЛМГ”

40 734

40 470

264

99,4

РАЗОМ

137 414

125 376

12 038

91,2

 Тобто, найбільша частка рубок головного користування припадає на ДП „Рахівське ЛДГ” – 38,4% виділеного лісфонду.  Відповідно для ДП „Ясінянське ЛДГ” – 31,9% та ДП „В.Бичківське ЛМГ” – 29,7%.

Рівень освоєння лісгоспами напряму залежить від кількості відпущеної та заготовленої деревини. Найнижчий відсоток освоєння є у ДП „ Рахівське ЛДГ ” – 88,3. Проте, на звітну дату саме ДП „ Рахівське ЛДГ ” заготовлено найбільше серед держлісгоспів деревини від рубок головного користування – 46 613 м3.

По ДП „Рахівське ЛДГ”:

Вище середнього рівня по лісгоспу (88,3%) заготовлено деревини 15-ма з 23 СГД. Вже повністю освоєно виділений лісфонд ТОВ „Петрус”, ПП „Біла Тиса”, підприємець Шемота М.М., та майже повністю ТОВ „Успіх”, підприємець Молдавчук М.В. Забезпечено освоєння у межах від 93 до 98 відсотків лісокористувачами МП „Гантаба” – 92,6%, ПП „Браво – Х” – 97,1%, МП „Мета – Плюс” – 95,2%, ПП „Олеся” Д – 94,3%, ТОВ „ЕВК” – 93,0%, МКП „Видричка” – 95,4%, ТОВ „Оптіма-Хольц ЛТД” – 96,7%, підприємці Влад В.І. – 98,1%, Кабаль І.Ю. – 96,0%. Найнижчий рівень освоєння мають ТОВ „Карпати” – 33,0%, ТОВ „Транспортні лісові інвестиції” – 67,4%, ПП „Водограй” – 72,7%.

Тобто, не зважаючи на недостатній показник освоєння серед держлісгоспів, показники освоєння СГД в межах лісгоспа досить високі.

По ДП „Ясінянське ЛДГ”:

Вище середнього рівня по лісгоспу (87,2%) заготовлено деревини 5-ма з 23 СГД. Повністю освоєно лісфонд підприємцем Репарук М.І. (але обсяги виділені підприємцю не значні – 942 м3).

Нижче середнього рівня по лісгоспу заготовлено деревини такими СГД: ПП Абрамчук – 36,9%,ПП „Мігалі” – 61,4%, підприємці Мігалі Г.С. – 67,7%, Палінкаш І.М. – 73,9%, Томишинець В.І. – 66,9%  та  незначне відставання у ПП „Крокус” –86,3%. Освоєння цими СГД виділених лісфондів не набуває проблемного характеру, оскільки у більшості їх обсяги є невеликими. Сам лісгосп забезпечив освоєння на 91,4%, а питома вага підприємства в загальному обсязі РГК складає 62,4%. За умови виконання лісгоспом освоєння на 100%, загальний показник було би покращено до 93%.

По ДП „В.Бичківське ЛМГ”:

Вище середнього рівня по лісгоспу (99,4%) заготовлено деревини і повністю освоєно виділений лісфонд 6-ма з 11 СГД, а саме: ТОВ „ЕВК”, ТОВ „ВГСМ”, ТОВ „Торговий дім”, ТОВ „Бруно ЛТД”, ТОВ „Білкам”, ТОВ „Інтер Континенталь”.

ТОВ „Транспортні лісові інвестиції” освоєно 90,5%,  ДП Великобичківським лісгоспом – 99,0%, підприємцями Бабак В.О. – 98,9%, Томишинець – 98,5%.

Серед лісгоспів району рівень заготівлі деревини по головному користуванню у ДП „В.Бичківське ЛМГ” найвищий.

По рубкам формування і оздоровлення:

 

Назва підприємства

Відпущено, м3

Заготовлено, м3

Залишилося неосвоєним,

м3

Рівень освоєння,

%

ВСЬОГО по

ДП „Рахівське ЛДГ”

82 318

73 613

8 705

89,4

ВСЬОГО по

ДП „В.Бичківське ЛМГ”

53 744

51 461

2 283

95,8

ВСЬОГО по

ДП „Ясінянське ЛМГ”

55 888

44 948

10 940

80,4

РАЗОМ

191 950

170 022

21 928

88,6

Тобто, на ДП „Рахівське ЛДГ” припадає 42,9% виділеного лісфонду,         ДП „В.Бичківське ЛМГ” – 28,0% та ДП „Ясінянське ЛДГ” – 29,1%.

Не зважаючи на великі обсяги відпущеної деревини для ДП „Рахівське ЛДГ” на проведення рубок формування і оздоровлення, рівень освоєння по підприємству склав лише 89,4 %.

По ДП „Рахівське ЛДГ”:

Вище середнього рівня по лісгоспу (89,4%) заготовлено деревини 16-ма з 23 СГД. Повністю освоєно виділений лісфонд МП „Мета-плюс”, ТОВ Оптіма Хольц ЛТД та ТОВ „Торговий дім”.

Спостерігаються незначні відставання у підприємців Шемоти М.М. – 99,9%, Влада В.І. – 97,4%, МП „Гантаба” – 96,3%, ПП „Браво – Х” – 96,3%, ТОВ „Петрус” – 96,0%, ТОВ „ЕВК” – 93,8%, ТОВ „Успіх” – 93,4%. Найгірші показники освоєння лісфонду має ПП „Лазещина” – 30,7%, підприємець Кабаль І.Ю. – 67,1%.

Враховуючи, що для ДП „Рахівське ЛДГ” найбільше виділено лісосічного фонду на проведення рубок формування і оздоровлення, показники освоєння СГД в межах лісгоспа бажають бути кращими.

По ДП „Ясінянське ЛДГ”:

Повністю освоєно лісосічний фонд Карпатським біосферним заповідником і підприємцем Мігалі Г.С., але суттєвого впливу на загальний показник це не мало, тому що виділені їм обсяги ЛФ не значні – 114 та 641 м3 відповідно. Вище середнього рівня по лісгоспу (80,4%) заготовлено деревини 10-ма із 23 СГД. Нижче середнього рівня по лісгоспу заготовлено деревини ТОВ Транспортно – лісові інвестиції України – 48,6%, ПП „Крокус” – 66,8%, ПП „Пошук-М” – 27,7%, ПП „Мігалі” – 33,7%, МП „Говерла” – 26,4%, ПП „Церціс – Р”- 73,9%, підприємці Гайналій – 29,9%, Спасюк Я.М. – 25,3%, Попюк І.І. – 78,8%, Репарюк М.І. – 36,5%. Недивлячись на те, що переважна більшість лісокористувачів не освоїло виділений лісфонд згідно з відпущеним по лісорубним квиткам, на картину в цілому вплинула ситуація із самим  лісгоспом. Частка підприємства в загальному обсязі відпущеного лісу становить 67,5 % (37 741 м3 із 55 888 м3), а освоєння – всього 85,0% (32 075 м3). За умови освоєння ЛФ самим лісгоспом, загальний показник можна було б покращити до 91 %.

По ДП „В.Бичківське ЛМГ”:

Вище середнього рівня по лісгоспу (95,8%) заготовлено деревини 8-ма з 12 СГД. Вже повністю освоєно виділений лісфонд ТОВ „Ліса”, ТОВ „Бруно ЛТД”, ТОВ „ВГСМ” та майже повністю  у ТОВ „Лісоруб” (98,9%) В розрізі СГД найнижчий рівень освоєння у  ПП Томишинець – 86,2%, ТОВ „Білкам” – 91,9%, та ПП Бабак В.О. – 92,0%, ТОВ Транспортні лісові інвестиції країни – 92,1%.

Найкраща ситуація в районі по підрядникам Великобичківського лісгоспу. Тобто, серед лісгоспів району рівень заготівлі деревини, як по головному користуванню, так і по рубках формування і оздоровлення у ДП „В.Бичківське ЛМГ” найвищий.

ПО освоєнню  природозберігаючими технологіями ситуація наступна:

- підвісним трелювальним установкам: Рахів ДЛГ – 7 %, В.Бичківське ЛМГ – 22%, Ясінянське ЛМГ – придбання протягом року не було;

- колісними тракторами: Рахів ДЛГ – 58 %, В.Бичківське ЛМГ – 55,4%, Ясінянське ЛМГ – 75,0 %;

- гужовим транспортом: Рахів ДЛГ – немає, В.Бичківське ЛМГ – 22,6%, Ясінянське ЛМГ – 25,0%.

У звітному році лісгоспами району відремонтовано та реконструйовано 162,4 км лісових доріг загальною вартістю 1,1 млн.грн., 347,5 п.м. мостів на суму 629,4 тис.грн., 40 п.м. підпірних стінок на суму 15,9 тис.грн. Побудовано 13,3 км лісових доріг загальною вартістю 1,4 млн.грн., 27 п.м. мостів на суму 53,2 тис.грн. Роботи по відновленню лісової дорожньої мережі у 2012 році не проводилося.

У 2012 році лісгоспами району в основному були виконанні всі заплановані міроприємства по РП з ВЛГ, лісокультурним роботам у державному лісовому фонді, охороні лісу від пожеж і боротьбі з шкідниками та хворобами лісу.

Лісгоспами на 100 % забезпечено бюджетні установи та населення паливними дровами. Виписано і отоварено 58 927 м3, найбільше – Рахівським ЛДГ (30 828 м3 або 52,3%). Всіх 285 одиноких громадян, які знаходяться на обслуговуванні Рахівського та Ясінянського територіальних центрів соціального обслуговування дровами забезпечено повністю. В Ясінянський територіальний центр соціального обслуговування завезено 303 м3 паливних дров, що є річною потребою.

Протягом 2012 року виявлено 60 самовільних рубок, з них:

- по Рахівському ДЛГ – 3 на загальну суму збитків 48,2 тис.грн.;

- по В.Бичківському – 7   на загальну суму збитків 2,6 тис.грн.;

- по Ясінянському - 41 на загальну суму збитків 207,4 тис.грн.;

- КБЗ - 9 на загальну суму збитків 77,7 тис.грн.

Прийнято наступні міри:

РахівськимДЛГ - по першій справі – проведено позапланову атестацію майстра лісу та звільнено з займаної посади, по другій – проведено позапланову атестацію з майстром лісу, по третій лісопорушника – притягнуто до адмінвідповідальності та накладено штраф;

В.Бичківський ЛМГ - всі завдані збитки добровільно оплачені порушниками;

Ясіняський ЛМГ - 26 справ передано до прокуратури, по 11 справах лісопорушникам направлено листи у виконавчу службу для стягнення адмінштрафу, а по 4 справах – збитки відшкодовано добровільно;

КБЗ - матеріали протоколів направлені до Рахівського та Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області для розслідування та притягнення до відповідальності. По двох СР накладено штрафи. Інші – на розгляді.

Аналізуючи діяльність СГД, які за звітний період співпрацювали з держлісгоспами, слід відмітити, що  найбільше зайнято працівників у межах діяльності ДП „В.Бичківське ЛМГ” – 754 чол. (основні це ТОВ „ВГСМ” – 439 чол., сам лісгосп – 138 чол., ТОВ „ЕВК” – 85 чол. та ТОВ „Бруно ЛТД” – 57 чол.). Найвищий розмір заробітної плати у ДП „В.Бичківське ЛМГ” – 2745 грн. та ТОВ „ВГСМ” – 2569 грн. Підприємств, які співпрацюють з ДП „Великобичківське ЛМГ”, і за листопад 2012 року мають менше мінімального розміру зарплати  (з 01.10.2012 р. – 1118 грн.): ТОВ „Лісоруб” – 942 грн. (9 чол.) та ТОВ „Бруно ЛТД” – 844 грн. (57 чол.) Заборгованість по заробітній платі відсутня. Можлива причина – підприємства працюють в режимі неповної зайнятості.

Підприємствами, що працюють у зоні діяльності  ДП „В.Бичківське ЛМГ”, найбільше сплачено податків  – 7 314,3 тис. грн. Зокрема, з них самим лісгоспом – 3 095,4 тис. грн., ТОВ „ВГСМ” – 3 012,9 тис. грн., ТОВ „ЕВК” – 468,7 тис. грн.,   ТОВ „Бруно ЛТД” – 253,8 тис. грн., ТОВ „Лісоруб” – 197,5 тис. грн. та  ТОВ „Білкам” – 285,7 тис. грн.

У зоні діяльності ДП „Рахівське ЛДГ”  працює 445 чол. (основні це сам лісгосп – 282 чол., ТОВ „Карпати” – 74 чол., ПП „Олеся” Д – 24 чол. та              ТОВ „Оптіма-Хольц ЛТД” – 25 чол.).

Найвищий розмір заробітної плати у ДП „Рахівське ЛДГ” – 2835 грн.,    ПП „Біла Тиса” – 1695 грн. та МП „Гантаба” – 1813 грн. Підприємства, які співпрацюють з ДП „Рахівське ЛДГ”, і за листопад 2012 року мають менше мінімального розміру зарплати (з 01.10.2012 р. – 1118 грн.) – ТОВ „Карпати М”, ТОВ „Петрус”. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Підприємствами, що працюють у зоні діяльності  ДП „Рахівське ЛДГ” сплачено податків у сумі 5 172,7 тис. грн. З них найбільше самим лісгоспом – 4205,9 тис. грн., ТОВ „Карпати” – 273,7 тис. грн. та ПП „Водограй” – 138,3 тис. грн..

Найменше працюючих у зоні діяльності ДП „Ясінянське ЛМГ” – 340 чол.(основні це сам лісгосп – 252 чол., ТОВ „Говерла” – 23 чол., підприємець Вербіщук О.М. – 21 чол. та ПП „Мігалі” – 18 чол.).

Найвищий розмір заробітної плати у ДП „Ясінянське ЛМГ” – 2281 грн. Підприємства, які співпрацюють з ДП „Ясінянське ЛМГ”, і за січень-листопад 2012 року мають менше мінімального розміру зарплати (1118 грн.): ПП Абрамчук – 270 грн. (1 чол.), МП „Говерла” – 1041 грн. (23 чол.) та ТОВ „Карпатліс” – 1049 грн. (5 чол.). Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Підприємствами, що працюють у зоні діяльності  ДП „Ясінянське ЛМГ” сплачено податків у сумі 3 475,7 тис. грн. З них найбільше самим лісгоспом – 2 860,3 тис. грн., ПП Вербіщук О.М. – 133,7 тис. грн.  та ПП „Крокус” – 129,5 тис. грн.

Заборгованість до бюджету станом на 01.01.2013 року серед підприємств лісової та деревообробної галузі допустили:

- ТОВ „Лісоруб” – 7,2 тис.грн.;

- ПП „Беркут-ІЙК” – 171,2 тис. грн.;

- МП „Іберус” – 121,1 тис. грн.;

- ПП „Діл-Плюс” – 19,4 тис. грн.;

- ПП Спасюк Я.М. – 13,2 тис. грн.;

- ПП „Церціс Р” – 5,2 тис. грн.;

- ТОВ „Бруно ЛТД” – 6,4 тис. грн.;

- ПП Репарюк М.І. – 129,6 тис.грн.;

- ПП Кубацький В.О. – 3,6 тис.грн.;

- ПП Вербіщук О.М. – 0,3 тис.грн.

У 2012 році рівень забезпечення СГД деревиною по району складає
111,6 %. Згідно з трьохсторонніми угодами повністю забезпечені ТОВ „ЕВК” (110,5 % по Рахівському та 109,8 % по В.Бичківському лісгоспам), ТОВ „Оптіма Хольц ЛТД” (118,3 %), ТОВ „ВГСМ” (116,2 %), ПП Мігалі Г.С.
(120,0 %). Високий відсоток забезпечення ЛФ ТОВ „Карпати” (97,3 %), ТОВ „Білкам ” (95,3%).

Більш детальна інформація по підсумкам лісової галузі у 2012 році (собівартість 1 м3 лісопродукції, аналіз витрат на ведення лісового господарства і мисливства, прибутки, рентабельність), буде надана після завершення і подання фінансової звітності і балансів.

З урахуванням показників заготівлі та реалізації деревини по трьохстороннім протоколам у 2012 році, лісогосподарськими підприємствами надано пропозиції на укладення протоколів узгодження підбору ЛФ на 2013 рік, а саме:

ТОВ „ЕВК”(Рахів)    7000 м3

(В.Бичків) 11200 м3

ПП „Олеся Д”   3500 м3

ТОВ "Оптіма Хольц ЛТД"   4500 м3

ТОВ „Карпати”   7000 м3

ТОВ "Бруно" (Рахів)     0

(В.Бичків)  3800 м3

ТОВ „Білкам”   3200 м3

ФОП Сойма С.М.  0

ТОВ "ВГСМ"   12150 м3

ТОВ "Лісоруб"   субпідряд

ТОВ "Медія"       субпідряд

ФОП Вербіщук    10000 м3

ФОП Лепетчук В.В. 3000 м3

МП "Говерла"     3000 м3

ПП "Крокус"        5000 м3

ФОП Мігалі Г.С.  5000 м3

ФОП Поп"юк І.І.   0

Заступник начальника - начальник відділу

аналізу соціально-економічного розвитку

управління  економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації                                                                                                      Г. Долженко

Остання зміна сторінки: 16-01-2019 16:13