Управління, інші підрозділи

Управління економічного розвитку
90600, м. Рахів, вул. Миру, 1

ekon@rakhiv-rda.gov.ua

Рущак Дмитро Дмитрович
начальник управління
тел. (03132) 2-56-45

Вакансія

заступник начальника, начальник відділу аналізу соціально-економічного розвитку та туризму
тел. (03132) 2-56-44

Основними завданнями управління є:

 • забезпечення реалізації на відповідній території державної політики економічного, соціального розвитку та туризму;
 •  забезпечення реалізації на відповідній території державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;
 •  забезпечення реалізації на відповідній території  державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;
 •  забезпечення реалізації на відповідній території державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг.

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва управління економічного розвитку

90600, м. Рахів, вул. Миру, 1
 
 
Тафій Віталія Ладиславівна
начальник відділу
тел. (03132) 2-56-46

Основними завданнями відділу є:

 • забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства насамперед щодо організації і здійснення заходів з його реформування
 • забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, здійснення контролю за їх дотриманням.

Управління  соціального захисту населення

90600, м. Рахів, вул. Вербник, 2

 
Спасюк Марія Юріївна
начальник управління
тел. (03132) 2-51-65

Боднар Іван Васильович
заступник начальника
тел. (03132) 2-28-94

Шміло Галина Миколаївна
заступник начальника
тел. (03132) 2-18-33
 
Основними завданнями управління є: 
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;
 • забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім'ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок,  протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;
 • призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 • організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;
 • розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;
 • забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;
 • здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;
 • розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

Фінансове управління
90600, м. Рахів, вул. Миру, 1

rakhiv-rfu@carpatia.gov.ua

Ластовичак Олена Миколаївна
начальник управління
тел. (03132) 2-24-87

Основними завданнями управління є:

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;
 • складання розрахунків до проекту місцевого бюджету, підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району.

Сектор містобудування та архітектури
90600, м. Рахів, вул. Миру, 1

arch@rakhiv-rda.gov.ua

Боднарчук Олександр Вікторович
завідувач сектору
тел. (03132) 2-15-56

Основними завданнями відділу є: 

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації,
 • забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури норм і правил забудови населених пунктів, здійснення контролю за їх реалізацією.

Відділ агропромислового розвитку
90600, м. Рахів, вул. Миру, 1

apk@rakhiv-rda.gov.ua

Кобаса Наталія Юріївна
 начальник відділу
тел. (03132) 2-54-73

Основними завданнями відділу є:

 • забезпечення реалізації державної політики у розвитку галузей агропромислового виробництва району;
 • організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;
 • участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.
 • участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій району;
Відділ  освіти, молоді та спорту
90600, м. Рахів, вул. Миру, 1
 
Севч Оксана Іванівна
начальник відділу
(03132) 2-23-39

Основними завданнями відділу є:

 • реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;
 • створення умов для реалізації права громадян на отримання повної середньої освіти;
 • здійснення управління державними навчальними закладами, зміцнення їх матеріальної бази.

Відділ культури
90600, м. Рахів, вул. Миру, 1

kultura@rakhiv-rda.gov.ua

Шепета Володимир Леонідович
начальник відділу
(03132) 2-14-38

Основними завданнями відділу є:

 • забезпечення реалізації на території району державної політики з питань охорони культурної спадщини;
 • створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфрастуктури у сфері культури та мистецтва, організація її матеріально-технічного забезпечення.

Сектор з питань цивільного захисту
90600, м. Рахів, вул. Миру, 1

civil@rakhiv-rda.gov.ua

Івасюк Мирослава Карлівна
 завідувач сектору
(03132) 2-56-08

Основним завданнями сектору є: 

 •  реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню та ліквідації їх наслідків.

Архівний відділ
90600, м. Рахів, вул. Миру, 34

arhiv@rakhiv-rda.gov.ua

Микуляк Марія Олексіївна

начальник відділу
(03132) 2-10-07

Основними завданнями відділу є:

 • реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

 • координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними  особами  приватного права (далі – приватні  архіви), з питань архівної справи та діловодства;

 • внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання, використання відомостей, що в них містяться;

 • здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Відділ охорони здоров'я

90600, м. Рахів, вул. Карпатьська, 1

voz@rakhiv-rda.gov.ua

Брехлічук Павло Павлович
начальник відділу
(03132) 2-27-97

Основними завданнями відділу є:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я у районі;
 • здійснення контролю за дотриманням законодавства та державних стандартів у сфері охорони здоров'я;
 • координація діяльності закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування, пов'язаної з наданням лікувально-профілактичної допомоги населенню району.

Служба у справах дітей
90600, м. Рахів, вул. Миру, 1

ssd@rakhiv-rda.gov.ua   

Кокіш Олена Павлівна
начальник служби
(03132) 2-53-52
sn@rakhiv.ukrtel.net

Основними завданнями служби є:

 • реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;
 • визначення пріоритетних напрямів у справі неповнолітніх, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх на відповідній території;
 • надання статусу дитині-сироті та дитині, позбавленої батьківського піклування, влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, із захисту особистих, майнових та житлових прав дітей.

Сектор надання адміністративних послуг при райдержадміністрації

Руснак Володимир Михайлович
 завідувач сектору
тел. (03132) 2-56-00

cnap@rakhiv-rda.gov.ua

Основними завданнями сектору є:

 • організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 • розробка та впровадження заходів для спрощення механізмів і скорочення термінів отримання в відповідних установах документів дозвільного характеру;
 • забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

Сектор з питань державної реєстрації райдержадміністрації

Делятинчук Андрій Іванович
завідувач сектору

тел. (03132) 2-52-79

rejestr@rakhiv-rda.gov.ua

Основними завданнями сектору є:

 • прийому та видачі документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
 • ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 

Остання зміна сторінки: 24-12-2019 12:00