Якщо ви втратили державний акт на право власності на земельну ділянку

89653716У 2013 році у зв’язку із набранням чинності законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (у новій редакції) та «Про Державний земельний кадастр» припинено посвідчення прав державними актами на право власності на земельну ділянку і, натомість, запроваджена видача власникам земельних ділянок при первинному виникненні права власності відповідних свідоцтв про право власності на нерухоме майно.

Зважаючи на те, що дані Державного реєстру земель не переносились до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який розпочав функціонування з 1 січня 2013 року, у ньому в переважній більшості відсутні відомості про права на земельні ділянки, що виникли до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

За чинним законодавством державна реєстрація речових прав на земельні ділянки стає можливою лише за умови подання державному реєстратору прав заяви про реєстрацію прав та документу, що підтверджує виникнення права власності на земельну ділянку, а саме – державного акту на право власності. У разі ж втрати державного акту на право власності на земельну ділянку її власник або його спадкоємці, по суті, позбавляються можливості безперешкодно зареєструвати свої права на ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

До 1 січня 2013 року Інструкцією про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою, затверджена наказом Держкомзему від 22.06.2009 № 325, була передбачена можливість видачі власникам земельних ділянок нових державних актів територіальними органами Держземагентства України взамін втрачених (пошкоджених). Проте, внаслідок припинення у 2013 році посвідчення прав на земельні ділянки державними актами, така можливість сьогодні відсутня.

На практиці, у разі втрати (пошкодження) державного акту на право власності на земельну ділянку її власник (або його спадкоємці) опиняються у ситуації, коли єдиним шляхом для доведення наявності у особи прав на земельну ділянку стає звернення до суду та встановлення відповідних юридичних фактів у судовому порядку. Звичайно, такий спосіб вирішення проблеми підтвердження прав на землю, які фактично вже були зареєстровані державою, потребує від громадян значних витрат часу, коштів і є вкрай обтяжливим, перш за все, для сільських жителів.

17 жовтня 2013 року прийнято Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» № 868. Дана Постанова вступила в силу 12 лютого 2014 року.

Даною Постановою врегульоване питання щодо реєстрації прав на земельні ділянки у разі, якщо було втрачено, зіпсовано, пошкоджено державний акт на право власності на земельну ділянку.

Зокрема, пунктом 48 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зазначено:

«48. Для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, реєстрація якого проведена до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією, державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку заявник подає органові державної реєстрації прав:

1) завірену в установленому порядку органом, що видавав документ, копію примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа;

2) оголошення про втрату документа у регіональних друкованих засобах масової інформації за місцем розташування нерухомого майна, в якому повинні бути зазначені назва документа, його номер і дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким органом (крім випадків пошкодження чи зіпсування документа).

За результатами розгляду заяви та документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, державний реєстратор органу державної реєстрації прав проводить державну реєстрацію права власності з видачею свідоцтва на заміну втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа. У свідоцтві зазначається серія, номер, назва, дата видачі та суб’єкт, який здійснив видачу втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа.»

 Реєстраційна служба

Рахівського районного управління юстиції