Впроваджено оновлену програму житлових субсидій

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017р. № 300’’Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України’’ впроваджено оновлену програму житлових субсидій, яка набрала чинності з 1 травня 2017 року.

З урахуванням змін у травні поточного року управлінням соціального захисту населення було проведено перерахунки призначеної субсидії на наступний термін, яка була розрахована на неопалювальний сезон, а з жовтня буде проведено перерахунок на новий опалювальний сезон.

Сім’ям, які вже отримували субсидію повторно звертатися до управління соціального захисту населення та подавати документи не потрібно.

Звертаємо увагу, що заяву і декларацію про доходи необхідно повторно подавати лише сім’ям, які:

  • звертаються за отриманням субсидії на тверде паливо та скраплений газ;
  • орендують помешкання;
  • мають зміну у складі сім’ї (наприклад: хтось прописався чи виписався );
  • виявили бажання отримувати субсидію за зареєстрованим місцем перебування;

Змінено врахування доходів для призначення субсидії

До внесення змін субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховувалась виходячи з нарахованих особам доходів без урахування податку з доходу фізичних осіб, за попередній календарний рік.

Після внесених змін субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи із середньомісячного сукупного доходу осіб без урахування податку з доходів фізичних осіб за чотири квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія, а субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива  – виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік.

Якщо отримати інформацію про доходи, необхідну для проведення автоматичного розрахунку субсидії, неможливо внаслідок помилки, виявленої в персональних даних особи під час обміну інформацією, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє особу про необхідність виправлення помилки і проводить розрахунок субсидії протягом десяти днів після подання особою оновлених даних та отримання інформації про доходи.

Врахування доходів непрацюючим пенсіонерам

У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за такий місяць. Під час призначення субсидії на наступний період такій особі не враховуються її доходи у вигляді заробітної плати та доходи від підприємницької діяльності, якщо вона була непрацюючим пенсіонером на кінець періоду, за який враховуються доходи.

Доповнено перелік доходів, які не враховуються при призначені субсидії

З 1 травня поточного року при призначенні субсидії не враховується до доходу сім’ї державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Якщо відбулися зміни необхідно повідомляти управління соціального захисту населення наданням відповідних документів

Протягом місця отримувачі субсидій повинні повідомити управління соціального захисту населення, шляхом подання відповідних документів, про наступні зміни:

  • складу зареєстрованих у житлі ( наприклад: хтось виписався чи прописався ), у такому випадку подаються нові заява та декларація;
  • орендар – про осіб, які фактично проживають;
  • соціальний статус членів сім’ї ( наприклад: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером );
  • про здійснення одноразової покупки ( оплата послуг ), на суму яка перевищує 50 тисяч гривень;
  • набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого опалення, або підключився до централізованого опалення, тощо;

Звертаємо увагу, що у разі свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення про вищевказані зміни суму надміру перерахованої субсидії повертається за вимогою  управління соціального захисту населення, зокрема, шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидій на підприємствах – надавачах житлово-комунальних послуг.

У разі коли громадянин добровільно не повернув надміру виплачену субсидію, питання про її стягнення органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку.

Збільшено соціальну норму житла для непрацездатних осіб при призначенні субсидії

Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні особи, соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір субсидії, збільшується з 48,87 кв.м.(на одну особу) до 75кв.м.(на одну-дві особи).

Надано можливість призначення субсидії за зареєстрованим місцем перебування

У разі реєстрації місця перебування особи субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення на строк, що не перевищує шести місяців з дати реєстрації місця перебування.

На наступний строк субсидія призначається за особистим зверненням громадянина після продовження строку реєстрації місця перебування.

Наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. Чи впливає на призначення субсидії?

Після закінчення строку отримання субсидії орган соціального захисту населення самостійно здійснює розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримують субсидію у попередньому періоді.

У разі отримання від організацій-надавачів житлово-комунальних послуг інформації про прострочену понад ва місяці заборгованість з оплати послуг субсидія на наступний строк не призначається, про що органи соціального захисту населення інформують особу.

Субсидія буде призначена з дати закінчення дії попередньої субсидії, якщо протягом двох місяців з дати інформування про не призначення субсидії на наступний строк громадянин документально підтвердив оплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію.

Зазначений строк може бути продовжений на підставі рішення комісії при райдержадміністрації.

Монетизація частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення не проводиться в зв’язку з тим, що в районі відсутній природній газ та будинки, яким встановлено індивідуальне опалення.

Управління соціального захисту населення Рахівської РДА