В Україні впроваджують новий європейський інструмент у природоохоронній сфері – оцінку впливу на довкілля

Однією із важливих складових для забезпечення виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань є дотримання Директиви з оцінки впливу на довкілля (ОВД).
У зв’язку з цим Верховною Радою було ухвалено проект Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку” (СЕО) та 23 травня поточного року ухвалено Закон України „Про оцінку впливу на довкілля” (вводиться в дію з 18 грудня 2017 року). Останній встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, яка спрямована на попередження та запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
У Мінприроди України завершилася триденна нарада з представниками обласних держаних адміністрацій з практичного впровадження вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», за участі міжнародних та вітчизняних експертів. Закарпаття представляли заступник директора департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Михайло Гайдур та начальник відділу екологічної експертизи та моніторингу довкілля Ігор Урись. За час наради обговорили всі аспекти нової моделі здійснення оцінки впливу на довкілля, провели навчання та намітили аспекти ефективної взаємодії між міністерством та облдержадміністраціями. Узгоджено спільний план дій для практичного й ефективного впровадження Закону.
Із впровадженням нового Закону в Україні скасовується колишня модель – екологічна експертиза і запроваджується нова європейська форма оцінки впливу на довкілля. Обов’язок здійснювати оцінку впливу на довкілля покладатиметься на департаменти екології та природних ресурсів облдержадміністрацій.
Оцінка впливу на довкілля – перший європейський інструмент у природоохоронній сфері, який запровадить урахування екологічної складової в усіх сферах економіки. Отримання висновку про оцінку впливу на довкілля стане обов’язковим для отримання дозволу на провадження господарської діяльності. Ця процедура передбачає підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення його громадського обговорення, аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, а також надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля.