У Рахівському районі нараховується 301 мати-героїня

За Указом Президента України від 13 травня 2017 року  № 129/2017  за материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку,  нагороду  отримали 26- ть матерів  Рахівщини. Одночасно зауважуємо, що підготовується  аналогічний проект Указу Президента України, згідно якого до кінця поточного року звання ,,Мати-героїня” мають отримати жінки, нагородні матеріали на яких підтримані Мінсоцполітики України.

До почесного звання ,,Мати-героїня” може бути представлена багатодітна матір, яка народила і виховала або виховує п’ятьох і більше дітей  та забезпечує  умови для  їх зростання у сім’ї, створює сприятливі умови для здобуття освіти, розвитку  творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. Почесне звання присвоюється за материнську самовідданість та зразкове виховання дітей, забезпечення умов для повноцінного розвитку здорових, гармонійно розвинутих особистостей, громадян незалежної України.

Згідно до Закону України ,,Про державні нагороди” почесне звання України є державною нагородою і є вищою формою відзначення  громадян за видатні заслуги перед Україною. Тому при опрацюванні даних документів беруться до уваги здобутки матері у вихованні дітей  та відповідно внесок дітей у розвиток держави.

Відповідно до пункту 2 статті 35  Закону України ,,Про освіту” держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і може отримуватись у різних типах закладів освіти.

Також зауважуємо, що пунктом 6 статті 150 Сімейного кодексу України визначено обов’язки батьків щодо забезпечення здобуття дитиною повної загальної середньої освіти та готування її до самостійного життя.

Висунення осіб до відзначення почесним званням України “Мати-героїня” здійснюється гласно, у трудових  колективах підприємств, установ та організацій, громадських організаціях, творчих спілках, товариствах, об’єднаннях громадян, які є юридичними особами, незалежно від типу, форми власності та господарювання, а також органами місцевого самоврядування – сільськими, селищними радами та міськвиконкомами. Обговорення кандидатур проводиться на загальних зборах. За їх результатом готується  нагородний лист, у якому зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння почесного звання, та складається  протокол засідання. Відповідальність за достовірність внесеної інформації  до нагородного листа керівник та секретар виконавчого комітету чи трудового колективу.  Керівними органами колективів  порушується клопотання щодо присвоєння почесного звання України ,,Мати-героїня”, яке разом з іншими документами подається до відповідного місцевого органу виконавчої влади – управління соціального захисту населення райдержадміністрації. Таким чином, розгляд нагородних матеріалів на багатодітних жінок відбувається поетапно.

Присвоєння почесного звання України ,,Мати-героїня” вдруге та посмертно не провадиться. Особи, відзначені іншими  державними нагородами України, можуть бути представлені до присвоєння даного почесного звання не раніше, ніж через три роки після нагородження.

Багатодітні матері, які народили та виховали до 6-ти річного віку п`ятеро  і більше дітей,  мають право на дострокову пенсію за віком  після досягнення 50 – ти річного віку і за наявності страхового стажу роботи  не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми, але не більше ніж до досягнення дитиною трирічного віку.

Відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги  перед Україною» багатодітним матерям нараховується  надбавка до основної пенсії на яку вони мають право згідно законодавства, а саме:

  • при народженні 5-ти дітей –надбавка 35%;
  • при народженні 6-ти дітей –надбавка 36%;
  • при народженні 7-ти дітей –надбавка 37%;
  • при народженні 8-ти дітей –надбавка 38%;
  • при народженні 9-ти дітей –надбавка 39%;
  • при народженні 10-ти і більше дітей –надбавка 40%;

Надбавка розраховується пенсійним фондом із розрахунку прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

При отриманні нагрудного знаку та посвідчення «Мати-героїня», розрахунок надбавки до пенсії збільшується до максимального процентного співвідношення – 40% незалежно від кількості дітей.   

Із січня 2008 засновано одноразову грошову винагороду, яка виплачується жінкам, удостоєним званням «Мати-героїня»  у десятикратному розмірі прожиткокого мінімуму,встановленого для працездатних осіб, що у 2017 році ця виплата становить  16 000,00грн.

Перелік документів, необхідних для представлення багатодітної матері до присвоєння почесного звання  “Мати-героїня”, та з якими заявниці необхідно звернутися до виконкому сільської, селищної чи міської  рад:

Ксерокопія   паспорта багатодітної матері – 4 шт.

Копія трудової книжки матері – 1 шт.

Автобіографія матері – 1 шт.

Ксерокопії свідоцтв про народження на всіх дітей – 4 комплекти.

Копії атестатів (дипломів) про здобуття освіти всіх дітей- 4 комплекти.

Характеристи з місця роботи (навчання) або з місця проживання всіх дітей- 4 комплекти.

Довідки про несудимість всіх дітей старше 14 років та матері – 4 комплекти.

Особливо наголошуємо, що термін дії довідок про відсутність судимостей становить три місяці.

Всі необхідні консультації з питань оформлення документів на багатодітну матір, необхідні на представлення до присвоєння почесного звання ,,Мати-героїня”, можна отримати в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації (каб. № 5).

 

Управління соціального захисту населення Рахівської РДА