у сфері реєстрації (легалізації) обєднань громадян

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статут

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

Реєстрація громадського об’єднання

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання  

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

Внесення до Реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання