Паспорт дозвільного центру

Паспорт

дозвільного центру

Рахівського району

територіально-адміністративна одиниця (район/місто, область)

 

  1. Загальні дані

 

1.1.  Дата створення

22.08.2005 р.

1.2.   Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення дозвільного центру розпорядження голови РДА від 22.08.2005 р. № 296  “Про створення центру з видачі документів дозвільного характеру” 
1.3.  Місцезнаходження територіально-адміністративної одиниці, в якій створено дозвільний центр м. Рахів, вул. Миру 1
1.4.  Поштова адреса дозвільного центру 90600, м. Рахів, вул. Миру 1, Рахівська РДА Дозвільний Центр
1.5.  Телефон, факс, електронна пошта (03132) 2-14-09, rakhiv-dc@ukr.net
1.6.  Прізвище, ім’я, по батькові державного (их) адміністратора (ів) Руснак Володимир Михайлович
1.7.  Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про призначення (покладання обов’язків) державного (их) реєстратора (ів) розпорядження голови РДА “Про призначення Руснака В.М.”  14.02.11 № 30
1.8.  Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет                (у разі наявності) http://rakhiv-rda.gov.ua
1.9.  Розклад роботи 9.00 -18.00 обідня перерва 13.00-14.00
1.10.        Прізвище, ім’я, по батькові, посада та контактний телефон особи, яка відповідає за роботу дозвільного центру та керівника відповідної РДА/МВК, що відповідає за діяльність дозвільного центру Андріюк Дмитро Дмитрович — голова Рахівської районної державної адміністрації – 2-50-27
1.11.        Кількість населення територіально –            адміністративної одиниці, в         якій створено          дозвільний центр 91,0 тис.чол.
1.12.        Кількість юридичних та фізичних осіб-підприємців, що знаходяться на обліку у відповідній територіально-адміністративній одиниці, в якій створено дозвільний центр юридичних  –   1029 фізичних      – 3646

 

2. Матеріально-технічна база

2.1.Наявність приміщення: окреме, орендоване,  інше

 

Є

2.2. Кількість кімнат

1

2.3. Кількість робочих місць, відповідно облаштованих

1

2.4. Наявність інформаційних стендів        (відповідність їх змісту вимогам Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”)

Є

2.5. Наявність оргтехніки:2.5.1.      персональний комп’ютер (шт.)

2.5.2.      копіювальний апарат (шт)

2.5.3.      принтер (шт.)                                      

2.5.4.      сканер (шт.)                                         

2.5.5.      телефонний апарат (шт.)                         

2.5.6.      телефон-факс (шт.)                             

 

+

+

+

+

+

+

2.6. Забезпеченість доступу до мережі Інтернет та до Інтернет – ресурсів з законодавчою базою України

+

2.7. Наявність журналу обліку, в якому адміністратор реєструє заяви та відповідні документи, що подаються суб’єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру

+

 

  1. Перелік місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі дозвільного центру
3.1. Загальна чисельність учасників, з них: 9
3.1.1.Структурні підрозділи райдержадміністрації (міськвиконкому), їх назви відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства;
3.1.2.Територіальні органи центральних органів виконавчої влади, представники яких беруть участь у роботі дозвільного центру (необхідно зазначити конкретні дозвільні органи, наприклад МОЗ (СЕС), МНС (Державна пожежна служба),  тощо) Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю;Санітарно-епідеміологічна служба;

Управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області;

Міськрайонне Управління Держкомзему в місті Рахів і Рахівському районі;

Управління ветеринарної медицини;

РВ УМВС України в Рахівському районі;

Відділ МНС України в Рахівському районі;

Головне управління лісового та мисливського господарства

Державна інспекція з карантину рослин по Закарпатській області

3.1.3 Інші учасники  

 

4. Матеріально-фінансове забезпечення

4.1. Джерела та обсяги фінансування діяльності дозвільного центру (державні, залучені), грн.:

1200

4.1.1. Загальна сума фінансування, яка виділена з державного (місцевого) бюджету на поточний рік, грн.

4.1.2. Технічна допомога (назва організації, що надала технічну допомогу, склад технічної допомоги)

5. Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в дозвільному центрі із визначенням дозвільних органів:

5. Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в Дозвільному Центрі:

–   погодження місця розташування об’єкта та надання дозволу на розробку проекту будівництва та складання проекту відведення земельної ділянки;

–   надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов;

–   дозвіл на розміщення пересувної малої архітектурної форми;

–   дозвіл на реконструкцію житлових та допоміжних приміщень для розміщення об’єктів непромислового характеру з влаштуванням окремого входу;

–   дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;

–   технічні умови;

–   акти зміни цільового призначення землі

–   акти державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту;

–   декларація;

–   дозвіл на експлуатацію приміщення;

–   висновок до проекту будівництва;

–   експлуатаційний дозвіл для потужностей

–   висновок про відповідність вимогам санітарно-епідеміологічних норм об’єктів та споруд;

–   дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів;

–   дозвіл на розміщення відходів та лімітів на утворення то розміщення відходів

–   висновок державної екологічної експертизи

–   дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

–   дозвіл на спеціальне водокористування

–   отримання спеціального дозволу — лісорубного квитка

–   дозвіл на заготівлю (закупку) рослинних ресурсів місцевого значення

– погодження висновку комісії з розгляду та погодження документації із землеустрою

– фітосанітарний сертифікат;

– карантинний сертифікат;

– фітосанітарний сертифікат на реекспорт;

– дозвіл на зняття та перенесення грунтового покрову (родючого шару грунту) земельної ділянки.

 

6. Проблеми дозвільного центру, вирішення яких залежить від:

  1. Мінекономрозвитку (як спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності)
  2. органів місцевого самоврядування
  3. центральних/місцевих органів виконавчої влади

Державний адміністратор                                                                 Дата заповнення паспорту

(ПІБ, підпис) 26.12.2011

Руснак В.М.