Охорона праці та безпека життєдіяльності

Протягом року стався  один нещасний випадок на  виробництві у МП „Гантаба” (смертельний).

Станом на   01.10.2013 рік, в районі  сталося 1993 нещасні випадки невиробничого характеру,  усього травмовано 1994 особи (з них померло 31 особа) у тому числі   447 дітей (22,4 %) до 14  років. Як свідчать статистичні дані, значна частина нещасних випадків сталася внаслідок причин падіння 68,5% (1366  чоловік (з них померло 8), в т.ч. 301 дітей), предметів та деталей, що рухаються, обертаються, розлітаються  4,8%    (97 чоловік, в т.ч. 13 дітей) (згідно додатку).

Викликає тривогу той факт, що значна кількість нещасних випадків реєструється як „пошкодження без уточнення причин”та„інші нещасні випадки”–16,8 % (336 чоловік (з них померло 31),в т.ч.41 дітей (з померло дітей 3)).

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92р. № 442 підприємства, організації та установи незалежно від форми власності зобов’язані провести атестацію робочих місць за умовами праці. За результатами атестації, наказом по підприємству підтверджується чи не підтверджується право на пільги та компенсації, а також розробляються і затверджуються заходи щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих.

  Станом на 01.10.2013 р. підлягає атестації 747 робочих місць, з них про атестовано – 696, що становить 93,2%. Крім того 7 підприємств подали заявки на проведення санітарно-лабораторних досліджень для атестації робочих місць за умовами праці. Але слід відмітити, що і на тих підприємствах де проведена атестація, матеріали атестації не завжди відповідають вимогам “Порядку проведення атестації робочих місць” та “Методичним рекомендаціям”. Крім того, на виконання п.9 наказу Мінпраці від 28.09.09р. № 359, створено реєстр підприємств із шкідливими умовами праці по Рахівському району. Станом на 01.07.13р. в реєстр входять 57 підприємств, з яких на 37-и проведена атестація робочих місць, на інших – в стадії виконання.