Про оформлення догляду за громадянами похилого віку, інвалідами, дітьми-інвалідами, хворими, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

Непрацюючим особам, які постійно надають соціальні послуги (зокрема з догляду) громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата.

Компенсація призначається і виплачується місцевими органами з питань соціального захисту населення за місцем проживання, перебування особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з усіма необхідними документами

Зокрема для призначення компенсації подаються такі документи:

 а)  особою, яка надає соціальні послуги: заява про згоду надавати соціальні послуги; паспорт або інший документ, що посвідчує особу; висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги; копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки-письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів; 

б) особою , яка потребує надання соціальних послуг: заява про необхідність надання соціальних послуг; паспорт або інший документ, що посвідчує особу; копія довідки  медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом); висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою медико-соціально експертною комісією потребують постійного стороннього догляду);

в)  законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг: заява про необхідність надання соціальних послуг; копія свідоцтва про народження дитини; висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб (що з 1 травня 2017р. становить 1684,00 гривень) у таких розмірах: 15 відсотків-особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи; 10 відсотків-особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам II групи та дітям-інвалідам; 7 відсотків-особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність(що з 1 травня 2017р. становить 1312,00грн.).

Звертаємо увагу, що компенсація не призначається:

а) особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено: державну соціальну допомогу відповідно до Закону України ,,Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам’’ або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України ,,Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам’’; надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України ,,Про пенсійне забезпечення’’ і ,,Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб’’; відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України ,,Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності’’;

б) особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України ,,Про психіатричну допомогу’’; 

в) особам, які надають соціальні послуги на платній основі; 

г) самозайнятим особам;

д) особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

є) особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

Управління соціального захисту населення РДА