Про набрання чинності змін до Положення про ведення касових операцій

ДПІ у Рахівському районі інформує, що з 01.06.2018 року набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 24.05.2018 року №54 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» (далі – Постанова №54), якою внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 29.12.2017 року №148.

Для суб’єктів господарювання передбачений перехідний адаптаційний період до 30 червня 2018 року протягом якого суб’єкти господарювання:

  • можуть використовувати у своїй діяльності форми відомості на виплату грошей, прибуткового касового ордера, видаткового касового ордера, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та акта про результати інвента-ризації наявних коштів, установлені постановою Правління Нацбанку України №637 від 15.12.2014 року;
  • мають розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси. Протягом цього періоду суб’єкти господарювання можуть користуватися лімітами каси раніше розрахованими, установленими та затвердженими.

          Постановою №54 внесено наступні зміни.

Уточнено порядок здійснення розрахунків готівкою у розмірі до 50 000 грн. фізичних осіб з суб’єктами господарювання

Викладено у новій редакції визначення оприбуткування готівки: оприбуткування готівки – проведення суб’єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат/ книзі обліку доходів/фіскальному звітному чеку/розрахунковій квитанції.

Врегульовано питання оприбуткування готівки, а саме: готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів;

Оприбуткуванням готівки в касах фізичних осіб-підприємців, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх товарними чеками (квитанціями) і веденням книги обліку доходів і витрат (або книги обліку доходів), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у книзі обліку доходів і витрат (або книзі обліку доходів) на підставі товарних чеків (квитанцій);

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осіб-підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій РРО та/або КОРО без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Встановлено випадки використання КОРО. Відповідно до Закону про РРО звітний фіскальний чек – це документ встановленої форми, який повинен щоденно друкуватися на РРО та містити дані денного звіту.

Передбачено, що суб’єкти господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО, використовують КОРО для:

– підклеювання та зберігання звітних чеків на відповідних сторінках КОРО;

– здійснення операцій із розрахунковими квитанціями в разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії;

– обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, перевірок конструкцій та програмного забезпечення РРО.

Враховуючи вищенаведене, ДПІ у Рахівському районі звертає увагу, що

фінансова санкція –  п’ятикратний розмір неоприбуткованої суми за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки, передбачена Указом Президента України від 12 червня 1995 року N436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» застосовується:

– для установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги – за не здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів;

–  для фізичних осіб – підприємців, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх товарними чеками (квитанціями) і веденням книги обліку доходів і витрат (або книги обліку доходів) – за не здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у книзі обліку доходів і витрат (або книзі обліку доходів) на підставі товарних чеків (квитанцій);

–  для відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осіб-підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій РРО та/або КОРО без ведення касової книги – за не здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів.

 

За матеріалами ДПІ у Рахівському районі