Порядок призначення щомісячної адресної допомоги дітям із числа внутрішньо переміщених осіб, які є студентами денної форми навчання та слідують без супроводу батьків

Відповідно до Порядку щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р. № 505, грошова допомога внутрішньо переміщеним особам призначається на сім’ю та виплачується одному із членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім’ї у таких розмірах:

 

для непрацездатних осіб ( пенсіонери, діти ) – 884 гривні на одну особу(члена сім’ї);

для осіб з інвалідністю – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;

для працездатних осіб – 442 гривні на одну особу(члена сім’ї).

Статтею I Закону України’’Про охорону дитинства визначено, що дитина – особа віком до 18 рокі (повноліття), якщо згідно з законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Враховуючи зазначене студентам денної форми навчання до досягнення ними повноліття грошова допомога призначається у розмірі, встановленому для непрацездатних осіб ( пенсіонери, діти ) – 884 гривні.

Відповідно до пункту 3 Порядку, якщо дитина переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції або населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, грошова допомога виплачується їй за зверненням:

  • баби, діда, повнолітніх сестри, брата, мачухи, вітчима, які безпосередньо здійснюють догляд за дитиною без спеціальних на те повноважень;
  • інших осіб, яким батьки передали дитину на виховання, – у разі надання заяви батьків щодо отримання такої допомоги, справжність підпису на якій має бути засвідчена нотаріально;
  • служби у справах дітей, якщо:

догляд за дитиною, яка залишилася без батьківського піклування, тимчасово здійснюється родичами або іншими особами ( сусідами, знайомими ), з якими у неї на момент залишення без батьківського піклування склалися близькі стосунки, за рішенням служби у справах дітей відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866’’Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини’’;

дитина влаштована до професійно-технічного або вищого навчального закладу та проживає у його гуртожитку.

Водночас, Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 визначаються особливості відкриття рахунків малолітнім/неповнолітнім особам, а саме:

Відповідно до пункту 6.2 глави 6 Інструкції поточні рахунки на ім’я малолітніх осіб ( дітей, які не досягли 14 років ) відкриваються їх законними представниками – батьками (усиновлювачами ) або опікунами.

Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих на ім’я малолітньої особи її законним представником, то відкриття поточного рахунку здійснюється в порядку, установленому в пункті 6.1 цієї Інструкції, за умови пред’явлення законним представником малолітньої особи документів, що дають змогу банку ідентифікувати цю малолітню особу та її законного представника,- свідоцтво про народження малолітньої особи або іншого документа, що посвідчує малолітню особу-нерезидента та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, законного представника. Опікун також має пред’явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи ( відповідне посвідчення, рішення суду тощо ). Якщо малолітня особа та її законний представник є резидентами, то додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. На підставі поданих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію цих осіб;

Відповідно до пункту 6.3 глави 6 Інструкції якщо неповнолітня особа віком від 14 до 18 років не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку цій особі здійснюється в порядку, визначеному пунктом 6.1 глави 6 цієї Інструкції.

Крім того, згідно з пунктом 7.4 глави 7 Інструкції коштами на поточному рахунку, відкритому на ім’я малолітньої особи, розпоряджаються її батьки ( усиновителі ) або опікуни після ідентифікації та верифікації банком цих осіб. Неповнолітня особа розпоряджається коштами на поточному рахунку, відкритому на її ім’я іншими особами, за згодою органу опіки та піклування та її батьків ( усиновителів )  або піклувальників.

Щодо розміру грошової допомоги дітям з інвалідністю повідомляємо, що  Мінсоцполітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України’’Про внесення змін до Порядку надання щомісячно адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг’’, метою якого є, зокрема, підвищення розміру грошової допомоги дітям з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб. Зазначений проект направлено на розгляд Кабінету Міністрів України.

 

Управління соціального захисту населення Рахівської РДА