ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС!

300_190_5384887f71960з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

Організатор перевезень –  Рахівська районна державна адміністрація, робочий орган – ПП «Мукачівське АТПП».

Конкурс проводиться відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування» № 1081 від 03.12.2008 року, розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації від 01.12.2014 року 285.

Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень та вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів в районі.

Об’єктом конкурсу вважається кожний окремий приміський маршрут загального користування, що не виходить за межі території району (до 50 км).

Об’єкти конкурсу і їх основні характеристики:

 

з/п

№ маршруту Назва маршруту

(найменування кінцевих зупинок)

Протяжність маршруту (км) Кількість  оборотних рейсів Кількість автобусів Періодичність виконання перевезень Режим руху

та

інтервал

1. 282 Рахів – Водиця 50 1 1 1-5 звичайний
2. 284 Рахів – Косівська Поляна 50 1 1 1-5 звичайний
3. 286 Рахів – Лазещина 38 2 1 1-5 звичайний
4. 290 Рахів – Стримба 50 1 1 1-5 Звичайний

 

5.  291-1 Рахів – Чорна Тиса (Довжина) 46 1 1 1-5

1-7

звичайний
6. 291-2 Рахів – Чорна Тиса (Подорей) 40 2 1 1-5

1-7

звичайний

 

У М О В И

конкурсу із визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

 1. Ці Умови конкурсу із визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району (далі – Умови), розроблено відповідно до Законів України „Про автомобільний транспорт”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176, зі змінами та доповненнями, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок проведення конкурсу), Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12 квітня 2007 р. № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 р. за № 499/13766 (зі змінами та доповненнями) і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені переможцями на відповідному об`єкті конкурсу.
 2. Організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Рахівського району, є Рахівська районна державна адміністрація (далі – Організатор).
 3. Конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Рахівського району (далі – внутрішньорайонні маршрути), проводяться відповідно до вимог Закону України „Про автомобільний транспорт” та Порядку проведення конкурсу, інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговування.
 4. Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.
 5. Ці Умови є обов’язковими для членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Рахівського району, та перевізників-претендентів.
 6. Об’єктом конкурсу є маршрути (рейси), які входять до затвердженого Організатором переліку приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Рахівського району, що визначені  (додається).
 7. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на приміських автобусних маршрутах загального користування, має відповідати таким критеріям:

        1)  Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12 квітня 2007 р. № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 р. за № 499/13766, зі змінами та доповненнями, на приміських маршрутах – автобусів категорій М2 та М3. Клас автобусів на приміських маршрутах – А,В,І,ІІ,ІІІ.

        2) Рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними  та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

 1. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.
 2. Для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Рахівського району, перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних автобусів, яка відповідно становить 10 відсотків.
 3. Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних автотранспортних засобів, які пропонуються для обслуговування маршруту.
 4. На кожному об’єкті конкурсу, забезпечується робота не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Вказаний спеціальний транспорт має виконувати не менше одного рейсу на кожному приміському маршруті в усі дні роботи транспорту.
 5. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів на 5 років, у разі відсутності в нього автотранспортних засобів, що відповідають Умовам – на 1 рік.
 6. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством.
 7. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081.

Подання документів для участі у конкурсі:

     Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву (додається)  і такі документи:

     1)  виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

     2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може  подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере  участь у  кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

     3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою “з місцем водія/без місця водія”), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

     4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

     5) документ,  що  підтверджує  внесення  плати за участь у конкурсі, , із зазначенням дати проведення конкурсу;

     6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових  реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

     7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

     8) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

     9) анкету до заяви про участь в конкурсі (додається);

     10) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за  останні повні два квартали.

  Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

       Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах):

      – конверт (пакет) з позначкою “N 1”, який містить документи для участі в конкурсі.

      – конверт (пакет) з позначкою “N 2”, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент. ( відкривається під час засідання конкурсного комітету).

Документи на конкурс подаються до Рахівської районної державної адміністрації (робочому органу) за адресою: м. Рахів, вул. Миру, 1, каб. 17,  Контактні телефони: (03132) 2-56-46; 050-140-79-89; 050-942-44-09 з 10:00 до 17:00.

Порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу

Для довідок з питань проведення конкурсу та інформації про об’єкт конкурсу звертатись по телефону (03132) 2-56-56; 050-140-79-89; 050-942 -44-09 з 10:00 до 17:00 або за адресою: райдержадміністрація, м. Рахів, вул. Миру, 1, каб. 17.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі

Термін подачі документів – 30 календарних днів з моменту опублікування даного оголошення в засобах масової інформації, до 17:00  16.10.2016 року.

Найменування організації,  режим  її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі

Рахівська районна державна адміністрація (робочий орган) за адресою:     м. Рахів, вул. Миру, 1, каб. 17,  тел.: (03132) 2-56-46; щодня з 09:00 до 18:00 крім вихідних та святкових днів.

Відповідальна особа за прийом документів – Балога Іван Васильович (робочий орган – ПП «Мукачівське АТПП»), тел. 050-140-79-89; 050-942-44-09  з 10:00 до 17:00.

Місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі.

Умови конкурсу, можна отримати у Рахівській районній державній адміністрації (робочий орган) за адресою:  м. Рахів, вул. Миру, 1, каб. 17,  тел.: (03132) 2-56-46; щодня з 09:00 до 18:00 крім вихідних та святкових днів.

 

Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету

Проведення конкурсу відбудеться 28.10.2016 р. о 10 годині к. ч. в приміщенні малого залу адмінбудівлі Рахівської райдержадміністрації  за адресою: м. Рахів,  вул. Миру, 1. каб. № 1.

 

Розмір плати за участь у конкурсі

Розмір плати за участь в конкурсі встановлено в розмірі 3297, 00 (три тисячі двісті дев’яносто сім) гривень.., згідно з кошторисом, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.06.2015 року № 129.

Отримувач коштів: ПП «Мукачів – АТПП», ЕДПРОУ/ДРФО 34563764, Приватбанк Закарпатське РУ, МФО 312378, р/р 26006053907123.

Призначення платежу: за участь в конкурсі з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Рахівського району (дата проведення конкурсу).

Перевізник – претендент, який бере участь в конкурсі вносить плату за кожний об’єкт конкурсу (маршрут) окремо.

Перевізникам – претендентам, які не стали переможцями конкурсу або не допущені до участі в конкурсі плата за участь у конкурсі не повертається.

 

Телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту)

з питань проведення конкурсу

Для довідок з питань проведення конкурсу та інформації про об’єкт конкурсу звертатись по телефону (03132) 2-56-46; 050-140-79-89; 050-942 -44-09 з 10:00 до 17:00.