Оформлення постійного догляду за особами, які його потребують

335443На сьогодні законодавство України передбачає здійснення постійного догляду з відповідними соціальними виплатами за такими категоріями осіб, що потребують догляду: за інвалідами I групи та перестарілими, які досягли 80-річног віку; за дітьми-інвалідами віком до 18 років; за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду; та за іншими громадянами похилого віку, інвалідами, дітьми-інвалідами та хворими, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, яким необхідні соціальні послуги.

Оформлення догляду за дітьми-інвалідами віком до 18 років.

Постійний догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років передбачає отримання надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років, що призначається управлінням соціального захисту населення одному із батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. При цьому одному із батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається незалежно від факту роботи, навчання та служби.

Слід зазначити, що надбавка на догляд призначається і особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одному із батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, додатково до документів, що подаються для призначення державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, подаються: заява про призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом; довідка про склад сім’ї із зазначенням прізвищ, імен по батькові, родинних стосунків членів сім’ї; копія трудової книжки, Довідка із центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна; довідка про спільне проживання дитини-інваліда з одним із батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання; довідка із місця навчання дитини із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні; копія рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною-інвалідом (для опікунів і піклувальників дітей-інвалідів).

Особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, додатково подають Довідку про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430, та копію або витяг з наказу ( розпорядження роботодавця про надання відпустки ).

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одинока матір (одинокий батько) додатково до документів, що подаються для призначення державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, подає: оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини ( на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває ( е перебувала) на обліку місцевих органів з питань соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває ( перебувала) на обліку як одинока мати дитини-інваліда, на яку призначається надбавка на догляд; довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом, видану уповноваженим органом за місцем проживання; довідка з місця навчання дитини із зазначенням перебування ( не перебування) на повному державному утриманні.

Для призначення надбавки на догляд за дитино-інвалідом одинокий батько додатково до документів вище зазначених подає: копію рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини); копію рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України);

Довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом, видану уповноваженим органом за місцем проживання; довідку з місця навчання дитини із зазначенням перебування ( не перебування ) на повному державному утриманні.

Розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом до 6 років, віднесеною до підгрупи А, призначається у розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років (що з 1 травня 2017 року становить 1426 гривень); за дитиною-інвалідом віком до 6 років – 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років; за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років, віднесеного до підгрупи А, – 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років  з 1 травня 2017року становить 1777 гривень); за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років – 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років. Підвищення за проживання в гірському населеному пункті становить 20 відсотків.