Документи необхідні для внесення змін до складу керівних органів громадського об’єднання

керівний органПрактика показує, що дуже часто інформація про зміни у складі керівних органів громадських об’єднань не подаються до органу юстиції не тільки у встановлений строк, а й взагалі. Проблеми ж виникають у разі виникнення конфліктних ситуацій, коли конфліктуючі сторони звертаються до органу юстиції з вимогою визнати легітимно обраними керівників, які представляють ту чи іншу сторону.

Орган юстиції на запит надає інформацію про керівника громадського об’єднання на підставі матеріалів, що містяться у реєстраційній справі. Однак, часто виявляється, що з часу подання до органу юстиції останньої інформації про керівника, керівництво громадського об’єднання неодноразово змінювалося, свідченням чого є наявні в громадському об’єднанні протоколи тощо.

Проблема була б практично вирішена, якби громадські об’єднання виконували зазначену норму і подавали необхідну інформацію у встановлений строк, а не лише тоді, коли назріла конфліктна ситуація.

Відповідно до вимог ст. 14 Закону України «Про громадські об’єднання», зареєстроване громадське об’єднання вносить зміни до складу керівних органів громадського об’єднання в порядку, визначеному статутом цього об’єднання та  з урахуванням норм вказаного Закону.

Зокрема, зареєстроване громадське об’єднання для внесення змін до відомостей про склад керівних органів подає (надсилає) до органу уповноваженого з питань реєстрації такі документи:

1) заяву довільної форми;

2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (форма № 4);

3) засвідчений печаткою громадського об’єднання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об’єднання про зміну зазначених осіб, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадського об’єднання, та оформленого з дотриманням Закону України «Про громадські об’єднання», та/або примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення;

4) засвідчений печаткою громадського об’єднання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) протоколу засідання керівного органу громадського об’єднання, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління, якщо зміни прийняті вищим органом управління;

5) відомості про керівні органи.

Заяву, реєстраційну картку та відомості про керівні органи підписує керівник громадського об’єднання.

Вимога подання інших документів про зміни у складі керівних органів громадської організації не допускається.