До відома суб’єктів господарювання агропромислового комплексу району!

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації повідомляє, що відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджету для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 884 (зі змінами), посилання на сайт: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/884-2015-%D0%BF та розподілу за напрямами коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2801540 „Державна підтримка галузі тваринництва” на 2017 рік затвердженого розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від 20.09.2017 № 651, посилання на сайт: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-2017-%D1%80, яка погоджена 18.10.2017 року Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, передбачено нарахування та виплати часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності, племінних свинок та кнурців, племінних вівцематок, баранів та ярок.

Часткове відшкодування вартості тварин здійснюється на безповоротній основі суб’єктам господарювання за закуплені ними тварини у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року у розмірі  до 50 відсотків вартості, але не більш як:

за телиці, нетелі та корови вітчизняного походження – за умови, що самиці походять та закуплені із стада, що має середній надій на корову від 6000 кілограмів молока від однієї корови за минулий рік за даними звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (далі – неплемінні стада), – 12000 гривень за одну голову;

за племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені у режимі імпорту – 12000 грн. за одну голову;

за племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені у режимі імпорту – 2400 гривень за одну голову;

за племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або поставлені в режимі імпорту – 2000 гривень за одну голову.

Для отримання часткового відшкодування вартості тварин суб’єкти господарювання подають до 5 листопада комісіям розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (департамент АПР ОДА) наступні матеріали:

1) для виплати часткового відшкодування вартості тварин вітчизняного походження:

заявку (у двох примірниках);

довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії відповідних платіжних документів;

акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені у режимі імпорту);

копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів);

виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання. Суб’єкти господарювання, які закупили телиці, нетелі та корови вітчизняного походження, що походять з неплемінних стад, подають копію звіту про стан тваринництва (форма  24-сг, річна) щодо продуктивності тварин відповідного неплемінного стада станом на 1 січня року, що передує року, в якому були закуплені тварини, засвідчену підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання – власника неплемінного стада;

письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я станом на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі;

2) для виплати часткового відшкодування вартості тварин, що були ввезені у режимі імпорту, суб’єкти господарювання подають комісіям також копії:

відповідного контракту;

рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;

митної декларації.

Заявку та матеріали подавати до департаменту агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації за адресою: 88808 м. Ужгород,  пл. Народна, 4, департамент АПР ОДА, каб. № 247,  тел. для довідок: (03122) 63-04-46 – відділ тваринництва, 3-41-19 – приймальна.

За додатковою інформацією, просимо звертатись до відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації за адресою: м. Рахів вул. Миру, 1, ІІ поверх,    кабінет № 20, тел.: 2-26-04 або на E-mail: rakhiv-apk@ukr.net.