ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

nyuansakh-zavereniya-dokumentovЗ 1 січня 2007 року набрав чинності Закон України „Про внесення змін до деяких законів України” від 09.02.2006 року № 3422, згідно з яким уносяться деякі зміни до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” (далі – Закон № 755) та „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (далі – Закон № 996).

Зокрема, зазначеним Законом доповнюється:

–  частина друга статті 17 Закону   № 755 абзацом такого змісту:  „фінансова звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у  складі балансу  і звіту про річні  фінансові результати „;

– стаття 14 Закону №  996 частиною третьою такого змісту:  „підприємства  (крім бюджетних установ) зобов’язані подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу звіту про річні фінансові результати”.

Тобто перелік відомостей про юридичних осіб, що включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі Єдиний державний  реєстр), доповнено відомостями про фінансову звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати.

Юридичні особи, що віднесені до категорії суб’єктів малого підприємництва (СПМ) повинні подавати звітність у складі форми  № 1-М (Баланс) та форми  № 2-М (Звіт про фінансові результати).

Решта юридичних осіб (крім бюджетних установ) повинні подавати звітність у складі форм № 1 (Баланс) та форми № 2 (Звіт про фінансові результати).

        Строк подачі фінансової   звітності за  2013   рік  до  1  червня   2014 року.