Департамент екології та природних ресурсів підготував доповідь про стан довкілля

Для забезпечення доступу громадськості до екологічної інформації департамент екології та природних ресурсів склав Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Закарпатській області.
У Доповіді приведені систематизовані дані про стан атмосферного повітря, земельних та водних ресурсів, рослинного та тваринного світу. Крім того йдеться про використання, охорону і відтворення природних ресурсів, поводження з відходами, екологічну та радіаційну безпеку, державну політику, контроль у галузі охорони природи та природокористування, виконання регіональних екологічних програм, екологічний моніторинг навколишнього природного середовища, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. Доповідь містить також інформацію про формування екомережі, діяльність громадських екологічних організацій і об’єднань, наукові дослідження в сфері екології. Також охарактеризовано ключові екологічні проблеми області та визначено пріоритети регіональної екологічної політики на майбутнє.